İstanbul Su Güveliği Nasıl?

Arkadaşlarınızla paylaşın.

Daa önce yukarıdaki yazıyı yazmış ve başvuruda bulunduğumuzu söylemiştik. Cevap şöyle:


Temiz Suyun Güvencesi İdaremiz (İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), İstanbul halkına her gün ortalama 3 milyon metreküp ulusal ve uluslararası standartlarda (WHO-Dünya Sağlık Örgütü, EPA-Amerika Çevre Koruma Ajansı, EU-Avrupa Birliği ve TS-Türk Standartları) içme ve kullanma suyu arz etmektedir. Bunu sağlamak için su kaynaklarından almış olduğu suları modern ve ileri arıtma yöntemleri (havalandırma, ozonlama, toz aktif karbon, durultucu ve hızlı kum filtre) ile arıtmakta ve klorla dezenfekte ederek şebeke sistemine vermektedir.
Evlerdeki musluk suyunun kalitesinin sürekliliği için Sağlık Bakanlığı’nın ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ çerçevesinde her gün içme suyu arıtma tesislerimiz ve şebeke sisteminden numune alınarak TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite olan laboratuvarımızda analizler yapılmaktadır. Analiz sonuçları ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ kriterlerine uygundur. Ayrıca İl Sağlık müdürlüğü tarafından şebeke suları rutin olarak denetlenmektedir.
İstanbul’un her bölgesine su sağlayan şebekemiz aynı standartlardadır. İçme suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz değerlerine, İSKİ WEB sayfasında bulunan Su Kalite Raporları bölümünden veya http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari linkinden ulaşılabilmektedir.
İSKİ WEB sayfasında analiz sonuçlarından görüleceği üzere şebeke suyumuzda insan sağlığını etkileyecek ağır metal ve mikrobiyolojik kirlilik bulunmamaktadır.
Saygılarımızla Bilgilerinize..

Cevabı veren:
Cevap: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TEMİZ SU LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (10.04.2019 14:00)

Burada Arıtma ve Şebeke sisteminden alınan numunelerden bahsediliyor ve “suyumuzda insan sağlığını etkileyecek ağır metal ve mikrobiyolojik kirlilik bulunmamaktadır. “ deniyor. Ancak herhangi bir test sonucu raporu gönderilmemiş. Tanımadığımız birinin sözüne inanmak durumundayız. Ayrıca İSKİ su raporları bölümü ise çalışmıyor.

Daha da kötüsü bu gönderdiğim soruda yer alan “İstanbul’da evlere su ulaştırmada ve kanalizasyon sistemi için kullanılan altyapıda, bilhassa su boruları ve tankların yapımında kullanılan yöntem ve malzemelerin Kurşun, lehim tozu gibi ağır metaller ve toksik malzeme ve yöntemler yönünden yapılan denetleme, laboratuvar sonuçları ve ve güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyorum.” ifademe cevap vermiyor. Evlere ulaşana kadar geçtikleri sistemlerden ne tür kirliliğe maruz kaldıklarını bilmiyoruz.

Twitter üzerinden İSKİ’ye tweet göndermiş bulunuyoruz. Sonuç ne olur bilmiyoruz ama evlerimize ulaşan suyun temiz ve güvenli olduğunu detaylarıyla bilmek hakkımız.


Arkadaşlarınızla paylaşın.