Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), odaklanamama, aşırı aktif olma, kontrol edilememe ya da bunların bir arada bulunması sorunudur. Bu sorunların DEHB tanısı konması için, bir kişinin yaşı ve gelişimi için normal aralık dışı olması gerekir.

Nedenler
DEHB genellikle çocuklukta başlar, ancak yetişkinlere devam edebilir. Çocuklarda en sık rastlanan davranışsal bozukluktur. DEHB, erkek çocuklarda kızlardan daha sık teşhis edilir.
DEHB'ye neyin sebep olduğu açık değildir. Koşulların gelişiminde genlerin ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu rol oynar. Görüntüleme çalışmaları, DEHB'li çocukların beyinlerinin DEHB'si olmayan çocuklardan farklı olduğunu düşündürmektedir.

Belirtiler
DEHB belirtileri üç gruba ayrılmaktadır:
Odaklanamama (dikkatsizlik)
Aşırı aktif olma (hiperaktivite)
Davranışı kontrol edememek (dürtüsellik)

DEHB olan bazı kişilerde dikkat eksikliği belirtileri vardır. Bazıları çoğunlukla hiperaktif ve dürtüsel semptomlara sahiptir. Diğerlerinde farklı semptom tipleri bir arada olabilir. Çoğunlukla dikkatsiz semptomları olanların bazen dikkat eksikliği bozukluğu (ADD) olduğu söylenir. Daha az yıkıcı olma eğilimindedirler ve DEHB tanısı koyulma olasılıkları daha azdır.


Dikkatsizlik Belirtileri
Detaylara dikkat etmemesi veya okulda dikkatsizce hata yapması
Görevler veya oyun sırasında dikkatini korumayı beceremez
Doğrudan konuşulduğunda dinlemiyor gibi gözükür
Talimatları takip etmez ve okul veya ev işleri ve görevlerini bitiremez
Görevleri ve etkinlikleri organize etme sorunları var
Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden (okul çalışması gibi) kaçınır.
Çoğu zaman görevler veya etkinlikler için gerekli olan oyuncak, ödev, kalem, kitap veya araçları kaybeder.
Kolayca dikkati dağılabilir
Günlük aktivitelerde genellikle unutkandır

Hiperaktivite Belirtileri
Koltukta el veya ayaklarıyla sürekli hareket eder
Oturması beklenirken koltuktan kalkar
Uygunsuz durumlarda koşar veya tırmanır
Sessizce oynamakta ya da çalışmakta zorluk çekiyor
Sıklıkla "hareket halindeyken", "bir motorla çekiliyor" gibi davranır
Aşırı derecede konuşur

Dürtüsellik belirtileri
Sorular tamamlanmadan cevapları yapıştırır (yanlış olsa bile)
Sıra beklemede sorunu vardır
Başkalarının işlerine dalar (aniden sohbetlerin veya oyunların içine girer)

Kaynak: mentalhealth.gov

Yorum Gönder

0 Yorumlar